BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu RPO WP 2014-2020

Email Drukuj PDF

 

alt

 


Rudnik nad Sanem, dnia 18 kwietnia 2019 r.


 Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu RPO WP 2014-2020

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 22 marca 2019 r. na stronie www.rudnik.pl oraz www.bip.rudnik.pl „Ogłoszenia o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku do udziału w projekcie partnerskim” w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem podaję do publicznej wiadomości informacje o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnerów.

Po analizie otrzymanych ofert pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu, Komisja ds. wyboru Partnerów podjęła decyzję o wyborze następujących podmiotów:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Kopkach, ul. Zagrody 18 Kopki, 37-420 Rudnik nad Sanem,

    NIP: 865-22-33-740, REGON: 830595114,

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku nad Sanem, ul. Grunwaldzka 15, 37-420 Rudnik nad Sanem,

    NIP: 865-22-38-677, REGON: 831208131,

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Przędzelu, ul. Mickiewicza 98 Przędzel, 37-420 Rudnik nad Sanem,

    NIP: 865-22-37-554, REGON: 831207396,

do wspólnej realizacji Projektu, planowanego do złożenia do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa IV: Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeń, typ 4 – Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.

 

                                                                                                                 BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                            Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                               mgr inż. Waldemar Grochowski

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 18 kwietnia 2019 14:28  

Służby gminne