BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Ogłoszenie

  Informuję, że w dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) odbędzie się dwunasta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.   ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 27 września 2019 r. (piątek) o godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania.   Proponuję następujący porządek po...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 25 września 2019 r. (środa) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na: „Zakup mundurów dla jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” ...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę ubrań specjalnych strażackich dla OSP Kopki" ...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudnik nad Sanem w 2019 roku” ...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przebudowę dróg gminnych – ul. Kordeckiego, 3 Maja i Koszykarska w Rudniku nad Sanem” ...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przebudowę dróg gminnych – ul. Doliny i Przemysłowa oraz drogi wewnętrznej – ul. Wspólna w Rudniku nad Sanem” ...
 • Ogłoszenie

  Informuję, że w dniu 06 września 2019 r. (piątek) odbędzie się nadzwyczajna jedenasta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 800. ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 06 września 2019 r. (piątek) o godz. 7:30 w biurze Rady Miejskiej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponuję następujący porządek posiedze...
 • Obwieszczenie

    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości Dnia 26 czerwca 2019 r. Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy przekazało do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Raport o oddziaływaniu na śr...
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem ul. Rynek 40 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej dobudowę odcinka linii oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 1769/1, 110/...
 • Sprzedaż nieruchomości gruntowych

  Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własnosć Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w Rudniku nad Sanem położonych przy ul. Doliny...
 • Sprzedaż nieruchomości gruntowych

   Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własnosć Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w Rudniku nad Sanem położonych przy ul. Stalowej  ...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach nr ewid. 436/5, 2182 w miejscowości Rudnik nad Sanem...
 • Obwieszczenie

    o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmująca budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach nr ewid. 673/3, 673/2, 673/4, 675, 676, 680, 681, 683/3, 684, 687/3 688/5, 688/9 w miejscowości Przędze...
 • Obwieszczenie

  że na wniosek generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika - Pana Waldemara Wyszyńskiego, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Rozbudowę sieci wodociągowej (osiedle Stróża) wraz z przebudową i rozbudową Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Stróżańskiej w Rudniku nad Sanem” ...

Służby gminne