BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Ogłoszenie

  Informuję, że w dniu 5 kwietnia 2019 r. (piątek) odbędzie się nadzwyczajna szósta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900. Proponowany...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 4 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 4 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 8:45 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania.   Proponuję następujący porządek posie...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 4 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Pr...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 3 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady M...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 2 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponuję następ...
 • Obwieszczenie

  REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA dniu o wszczęciu w dniu 20 lutego 2019 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydoby...
 • Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert na „Przebudowę ciągu drogowego do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN - ul. Stalowa i ul. Kordeckiego w Rudniku nad Sanem" ...
 • Obwieszczenie

    o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul Wronia 53, 00-874 Warszawa, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, na wykonanie ...
 • Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (II)

  Wyjaśnienie treści (II) s.i.w.z. na „Przebudowę ciągu drogowego do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN - ul. Stalowa i ul. Kordeckiego w Rudniku nad Sanem" ...
 • Ogłoszenie o wyniku konkursów

  Ogłoszenie o wyniku konkursów na realizację zadań publicznych ...
 • Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

  Wyjaśnienie treści s.i.w.z. na „Przebudowę ciągu drogowego do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN - ul. Stalowa i ul. Kordeckiego w Rudniku nad Sanem" ...
 • Ogłoszenie

    Informuję, że w dniu 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) odbędzie się piąta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900. Proponowany ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w Biurze Rady Miejskiej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponuję następujący porządek posie...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 22 lutego 2019 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponu...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 22 lutego 2018 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponuję na...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 21 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady M...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 20 lutego 2019 r. (środa) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Mi...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 20 lutego 2019 r. (środa) o godz. 08:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania w Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem. Proponuję następujący porządek posiedzenia: 1...
 • Zarządzenie

    w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych i dyrektora przedszkola, jednostek prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem  ...

Służby gminne