BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postepowania dla zamierzenia pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. 633/4, 633/1, 633/5 660, 673/3 w miejscowości Przędzel...
 • Obwieszczenie

   o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ew. 622/1 w miejscowości Rudnik nad Sanem      ...
 • Ogłoszenie

  Informuję, że w dniu 11 lipca 2018 r. (środa) odbędzie się nadzwyczajna trzydziesta piąta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.  ...
 • Informacja

    Informuję, że w dniu 11 lipca 2018 r. (środa) o godz. 08:15 w Biurze Rady Miejskiej (pokój nr 12) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Proponuję następujący porządek ...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. przebvudowa istniejącego przepustu na kanale Niedźwiedzie - na działkach nr ewid. 5710 i 5712 w miejscowości Rudnik nad Sanem...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. przebvudowa istniejącego przepustu na kanale Niedźwiedzie - na działkach nr ewid. 5726 i 5738 w miejscowości Rudnik nad Sanem...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. przebvudowa istniejącego przepustu na kanale Niedźwiedzie - na działkach nr ewid. 5725 i 5726 w miejscowości Rudnik nad Sanem...
 • Obwieszczenie

  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu o wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...
 • Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert na: "Przebudowę dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (II)" ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 6 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Mie...
 • Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert na: "Budowę Otwartych Stref Aktywności w Gminie i Mieście Rudnik nad Sanem" ...
 • Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

  Wyjasnienie treści s.i.w.z. na „Przebudowę dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (II)” ...
 • Obwieszczenie

            Burmistrza Gminy i Miasta Nisko zawiadamiam że wdniu 21.06.2018 r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od nałożenia na Inwestora - Powiat Niżański, w którego imieniu działa Pan Robert Bednarz, Staros...
 • Obwieszczenie

  zostało wszczęte postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 605, 630/2, 634, 633/4 631/2, 631/1, 628, 627, 625/2, 660, 682/3 w mijscow...
 • Obwieszczenie

  zostało wszczęte postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 682/3, 683/4, 685, 686, 688/8....
 • Obwieszczenie

  zostało wszczęte postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 141/2 i 139 w miejscowości Przędzel....
 • Obwieszczenie

  zostało wszczęte postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 2414, 2424, 2451, 2462, 2463, 2464 w miejscowości Rudnik nad Sanem...
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Przebudowę dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (II)" ...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Dostawę wyposażenia i pomocy edukacyjnych do kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w Rudniku nad Sanem" ...
 • Ogłoszenie o wyniku przetargów

  Ogłoszenie o wyniku przetargów przeprowadzonych w dniu 8 czerwca 2018 r....

Służby gminne