BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Obwieszczenie

  REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA 1. W dniu 16 października 2018 r. wydane zostało postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. 2...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 1158/2, 1158/1, 2641, 166/1 167 w miejscowości Kopki...
 • Ogłoszenie

  Informuję, że w dniu 19 października 2018 r. (piątek) odbędzie się trzydziesta ósma sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.   Pr...
 • Informacja

    Informuję, że w dniu 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad San...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 16 października 2018 r. (wtorek) o godz. 13:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania w Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.   Proponuję następujący porządek ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 16 października 2018 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 16 października 2018 r. (wtorek) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa R...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 16 października 2018 r. (wtorek) o godz. 08:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   P...
 • Wykaz

  Nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz w najem w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy i najemcy....
 • Obwieszczenie

    o wydaniu decyzji o ustaleniu celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 1907, 405/21,405/19, 405/18, 405/17, 405/16, 405/15, 405/14 , 405/13, 405/12, 405/11 , 405/10, 405/9 w miejscowości R...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 9 października 2018 r. (wtorek) o godz. 08:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.  Prop...
 • Obwieszczenie

  w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 2420/2, 2419 w miejscowości Rudnik nad Sanem....
 • Obwieszczenie

  w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. 633/5, 635/5, 636/1 w miejscowości Przędzel....
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 4 października 2018 r. (czwartek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Propon...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponuję...
 • Wykaz

  Nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego....
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 21 września 2018 r. (piątek) o godz. 08:00 w Biurze Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Proponuję następujący porządek...
 • Informacja o wyniku naboru

  O wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. Kancelaryjnych w wymiarze 1 etatu z dnia 17.09.2018 r....
 • Obwieszczenie

  w sprawie wszczęcia postępowania o uslalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn: rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ew. 1907, 405/21, 405/19, 405/17, 405/16, 405/15, 405/14, 405/14, 405/13, 405/12, 405/11, 405/10, 405...
 • Obwieszczenie

  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak BI.6733.18.3.2018 dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. 2534, 2519/1, 2518, 2511 w miejscowości Rudnik nad Sanem....

Służby gminne