BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem" ...
 • Przetarg na sprzedaż drewna

  Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż drzew na pniu w celu pozyskania drewna   1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu rosnących na działce numer ewid. 1604/8 położon...
 • Ogłoszenie

  Informuję, że w dniu 7 września 2018 r. (piątek) odbędzie się trzydziesta siódma sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.   Propo...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 6 września 2018 r. (czwartek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 5 września 2018 r. (środa) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady M...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 4 września 2018 r. (wtorek) o godz. 13:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady ...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na: "Dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem" ...
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu, w dniu 27 sierpnia 2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu drogowego do tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EU...
 • Nabór

  na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. Kancelaryjnych w wymiarze 1 etatu. ...
 • Nabór

  OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. Kancelaryjnych w wymiarze 1 etatu. ...
 • Przetarg na sprzedaż drewna

  Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż drzew na pniu w celu pozyskania drewna   1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu rosnących na działce numer ewid. 160...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej pferty na: "Przebudowę drogi dz. nr ewid. 337, 368/1 w km 0+000 - 1+360 wraz z przebudową przepustu w km 0+188 ∅60 w Chałupkach" ...
 • Rozporządzenie nr 2/2018

  Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie Powiatu Niżańskiego ...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w roku szkolnym 2018/2019" ...
 • Obwieszczenie

  Burmistrza Gminy i Miasta Nisko zawiadamiam że w dniu 16.08.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowanianach przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077R ul. Kończycka w Rudniku nad Sanem w km 0+187,8 - 1+068, R...
 • Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert na: "Przebudowę drogi dz. nr ewid. 337, 368/1 w km 0+000 - 1+360 wraz z przebudową przepustu w km 0+188 ∅60 w Chałupkach" ...
 • Przetarg na sprzedaż drewna

  Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż drzew na pniu w celu pozyskania drewna ...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa sieci gazowej średniego cisnienia na działkach nr ew. 633/4, 633/1, 633/5, 660, 674/1, 673/3 w miejscowości Przedzel...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na: "Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w roku szkolnym 2018/2019" ...
 • Ogłoszenie

  Strefy ochronne ujęć wody - zmiana przepisów....

Służby gminne