BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na: "Budowę Otwartych Stref Aktywności w Gminie i Mieście Rudnik nad Sanem" ...
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Budowę Otwartych Stref Aktywności w Gminie i Mieście Rudnik nad Sanem" ...
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na: "Przebudowę dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem" ...
 • Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert na: "Przebudowę dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem" ...
 • Ogłoszenie

    Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem informuje że zamierza rozpocząć przebudowę ciągu drogowego do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-Park WISŁOSAN - ul. Stalowa i ul. Kordeckiego w Rudniku nad Sanem, na terenie działki...
 • Ogłoszenie

      Informuję, że w dniu 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) odbędzie się trzydziesta czwarta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 15 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 15 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponuj...
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania na wniosek Nadleśnictwa Rudnik ul. Rzeszowska 198, 37-420 Rudnik nad Sanem zostało wszczęte postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn: "przebudowa istniejącego przepustu n...
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania na wniosek Nadleśnictwa Rudnik ul. Rzeszowska 198, 37-420 Rudnik nad Sanem zostało wszczęte postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn: "przebudowa istniejącego przepustu n...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na: "Dostawę wyposażenia i pomocy edukacyjnych do kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w Rudniku nad Sanem" ...
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania na wniosek Nadleśnictwa Rudnik ul. Rzeszowska 198, 37-420 Rudnik nad Sanem zostało wszczęte postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn: "przebudowa istniejącego przepustu n...
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn: "budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ew. 622/1 w miejscowości Rudnik nad Sanem"....
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BI.6733.7.3.2018 dla inwestycji obejmującej budowę odcinka linii oświetlenia ulicznego na teren...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BI.6733.5.2.2018 dla inwestycji obejmującej budowę odcinka linii oświetlenia ulicznego na terenie ob...
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Przebudowę dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem" ...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawę i montaż urządzeń zabawowych wraz z elementami bezpiecznej nawierzchni na place zabaw na terenie kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w Rudniku nad Sanem” ...
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania administracyjnego pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077R ul. Kończycka w Rudniku nad Sanem w km 0+187,8 - 1+068 Rudnik - Kończyce w km 1+068 - 5+900"....
 • Informacja

  o wszczeciu postępowania administracyjneg w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki San drogi rowerowej oraz lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego. ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponuj...

Służby gminne