BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Rozbudowę sieci wodociągowej (osiedle Stróża) wraz z przebudową i rozbudową Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Stróżańskiej w Rudniku nad Sanem” ...
 • Obwieszczenie

  w związku z wnioskiem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa lewego zabezpieczenia przeciwpowodziowego cieku Jeżówka (Głębo...
 • Wykaz

  nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przeznaczonych do oddania w użyczenie...
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przędzel i drogi wewnętrznej w miejscowości Kopki". ...
 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnychpolegające na przebudowie trzech przepustów na kanale Niedźwiedzie wraz z umocnieniem...
 • Termin płatności

  PRZYPOMINAMY, ŻE 15 LIPCA 2019 R. UPŁYWA TERMIN PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE ZA MIESIĄCE KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC 2019 R.   Płatność tę należy uiścić bez wezwania: - w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem lub - przele...
 • Odpady wielkogabarytowe

  Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Rudnik nad Sanem istnieje możliwość oddania zużytego sprzętu RTV i AGD, odpadów wielkogabarytowych oraz opon. ...
 • Wykaz

  nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przenaczonej do sprzedaży....
 • Informacja

  Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. zbiornika wodnego małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą z lokalizacją inwestycj...
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn: budowa sieci gazowej śreniego ciśnienia na działkach nr ew. 1127/3, 1127/2, 1178/2, 2641 w miejscowości Kopki...
 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlano - jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz gromadzenie ścieków....
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej średniego ciśniania - na dziłkach nr ewid. 1907, 405/18 w miejscowości Rudnik nad Sanem...
 • Przetargi Ustne Nieograniczone

  na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na: „Budowę Otwartej Strefy Aktywności na działce o numerze ewid. 1018 w miejscowości Przędzel oraz zakup urządzeń zabawowych i rekreacyjnych finansowany z Funduszy Sołeckich Sołectwa Kopki i Przędzel” ...
 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego - jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz gromadzenie na obszarze szczególnego z...
 • Ogłoszenie

  Informuję, że w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) odbędzie się ósma sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.   Proponowany po...
 • Obwieszczenie

  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie - o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych....
 • Wykaz

  nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz najem w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców...
 • Ogłoszenie

  Informuję, że w dniu 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) odbędzie się siódma sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.   Proponowany ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 7 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Mie...

Służby gminne