BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Informacja

  Informuję, że w dniu 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rad...
 • Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert na: "Dostawę i montaż urządzeń zabawowych wraz z elementami bezpiecznej nawierzchni na place zabaw na terenie kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w Rudniku nad Sanem" ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 23 maja 2018 r. (środa) o godz. 08:00 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Propo...
 • Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

  Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I) na: "Dostawę i montaż urządzeń zabawowych wraz z elementami bezpiecznej nawierzchni na place zabaw na terenie kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w Rudniku nad Sanem"  ...
 • Ogłoszenie

  Informuję, że w dniu 22 maja 2018 r. (wtorek) odbędzie się trzydziesta trzecia sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.   Proponowan...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 21 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.  Prop...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 21 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Ra...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 18 maja 2018 r. (piątek) o godz. 09:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania w Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.   Proponuję następujący porządek posiedzenia: ...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Budowę boiska przy ulicy Konopnickiej w Rudniku nad Sanem" ...
 • Obwieszczenie

  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BI.6733.3.3.2018 dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach nr ewid....
 • Obwieszczenie

  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu wydało decyzję po rozpatrzeniu odwołania P. Kazimierza Ćwikła od decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 16 marca 2018 r. znak BI.6733.1.31.2017.2018 w sprawie umorzenia postępowania ...
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dostawę i montaż urządzeń zabawowych wraz z elementami bezpiecznej nawierzchni na place zabaw na terenie kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w Rudniku nad Sanem" ...
 • Informacja

    Informuję, że w dniu 16 maja 2018 r. (środa) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Proponuję nast...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: "budowa sieci gazowej średnego ciśnienia na działkach nr ew. 436/5, 2096, 2097, 2099, 2100, 1206 w miejscowości Rudnik nad Sanem...
 • Postanowienie

  o odstąpeniu od obowiązku przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Wydobywanie kopaliny pospolitej (piasku) ze złoża "Rudnik I-1" w Rudniu nad Sanem, Gmina Rudnik nad Sanem metodą odkrywkową, na obszarze ...
 • Informacja o wyniku naboru

  O wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Żłobka Miejskiego w Rudniku nad Sanem w wymiarze 1 etatu z dnia 04.05.2018 r....
 • Informacja o wyniku naboru

  O wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Żłobka Miejskiego w Rudniku nad Sanem w wymiarze 1 etatu z dnia 04.05.2018 r....
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "„Przebudowę targowiska w Rudniku nad Sanem (III)" ...
 • Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert na: "Budowę boiska przy ulicy Konopnickiej w Rudniku nad Sanem" ...
 • Przetarg Ustny Nieograniczony

  Na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem....

Służby gminne