BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlano - jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz gromadzenie ścieków....
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej średniego ciśniania - na dziłkach nr ewid. 1907, 405/18 w miejscowości Rudnik nad Sanem...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na: „Budowę Otwartej Strefy Aktywności na działce o numerze ewid. 1018 w miejscowości Przędzel oraz zakup urządzeń zabawowych i rekreacyjnych finansowany z Funduszy Sołeckich Sołectwa Kopki i Przędzel” ...
 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego - jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz gromadzenie na obszarze szczególnego z...
 • Ogłoszenie

  Informuję, że w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) odbędzie się ósma sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.   Proponowany po...
 • Obwieszczenie

  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie - o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych....
 • Wykaz

  nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz najem w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców...
 • Ogłoszenie

  Informuję, że w dniu 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) odbędzie się siódma sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.   Proponowany ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 7 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Mie...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 7 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Prop...
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. 1907, 405/18 w miejscowości Rudnik nad Sanem...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na: "Demontaż i zakup złomu stalowego pochodzącego z kładki zlokalizowanej na działce 3942 przy ulicy Rzeszowskiej w Rudniku nad Sanem" ...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach nr ewid 2559, 2561 w Przedzelu....
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Rozbudowę sieci wodociągowej przy ulicy Stróżańskiej w Rudniku nad Sanem” ...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Wycięcie 108 szt. drzew na działce 2095/2, 4295/7 i 5786/4 w Rudniku nad Sanem” ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 17 maja 2019 r. (piątek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponuję nast...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 16 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponuj...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 16 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Propo...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 15 maja 2019 r. (środa) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania.   Proponuję następujący porządek posiedzen...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 15 maja 2019 r. (środa) o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miej...

Służby gminne