BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • OGŁOSZENIE

  udzielenie zamówienia publicznego - „Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem” ...
 • OTWARTY KONKURS OFERT

  otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji ...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  na „Adaptację obiektów byłego internatu wpisanego do rejestru zabytków na Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem” ...
 • PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

  na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Kopkach przy drodze krajowej Nisko - Leżajsk, stanowiącej własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem ...
 • OGŁOSZENIE

  udzielenie zamówienia publicznego  na „Świadczenie usług przewozowych dowozu i odwozu uczniów w roku szkolnym 2005/2006” ...
 • OTWARTY KONKURS OFERT

  Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie rozgrywek i zawodów rekreacyjno – sportowych, popularyzację walorów rekreacji ruchowej oraz zapewnienie warunków materialnych dla rozwoju sportu.   ...
 • OGŁOSZENIE

  Na „Świadczenie usług przewozowych dowozu i odwozu uczniów w roku szkolnym 2005/2006”   ...
 • OGŁOSZENIE

  udzielenie zamówienia publicznego  na „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich pomnika głównego w kwaterze wojennej na cmentarzu parafialnym w Rudniku nad Sanem” ...
 • Ogłoszenie

  udzielenie zamówienia publicznego  na „Remont mogił zbiorowych na kwaterze żołnierzy z I wojny światowej położonej na cmentarzu parafialnym w Rudniku nad Sanem” ...
 • OGŁOSZENIE

  rozstrzygnięcie postępowania - „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich pomnika głównego w kwaterze wojennej na cmentarzu parafialnym w Rudniku nad Sanem” ...
 • OGŁOSZENIE

  rozstrzygnięcie postępowania  -  „Remont mogił zbiorowych na kwaterze żołnierzy z I wojny światowej położonej na cmentarzu parafialnym w Rudniku nad Sanem” ...
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  na: "Świadczenie usług przewozowych dowozu i odwozu uczniów w roku szkolnym 2005/2006" ...
 • Przetarg nieograniczony

  Adaptacja obiektów byłego internatu wpisanego do rejestru zabytków na Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem ...
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro na roboty budowlane ...
 • WYKAZ

  Nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ...
 • WYKAZ

  nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ...
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich pomnika głównego w kwaterze wojennej na cmentarzu parafialnym w Rudniku nad Sanem. ...
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Wykonanie remontu mogił zbiorowych na kwaterze żołnierzy z I wojny światowej położonej na cmentarzu parafialnym w Rudniku nad Sanem. ...
 • Drugi przetarg ustny nieograniczony

  Na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku nad Sanem przy ul. Rzeszowskiej ...
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na budowie kanalizacji sanitarnej ...

Służby gminne