BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Statut Samorządu Osiedlowego Nr 3 Miasta Rudnik nad Sanem

  Załącznik Nr 6 do Statutu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem ...
 • Statut Samorządu Osiedlowego Nr 4 Miasta Rudnik nad Sanem

  Załącznik Nr 7 do Statutu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem ...
 • Statut Samorządu Osiedlowego Nr 5 Miasta Rudnik nad Sanem

  Załącznik Nr 8 do Statutu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem ...
 • Statut Samorządu Osiedlowego Nr 6 Miasta Rudnik nad Sanem

  Załącznik Nr 9 do Statutu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem ...
 • Statut Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r ...
 • Ogłoszenie

  na "Dostawę materiału kamiennego (zakup, załadunek, transport i rozładunek) na drogi gminne na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem"   ...
 • Wykaz

  nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ...
 • Ogłoszenie

  rozstrzygnięcia pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego na dzierżawę 2 lokali użytkowych w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji   ...
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Rudniku nad Sanem przy ul. Szopena ...
 • Ogłoszenie

  Rozstrzygnięcia postępowania  na „Dostawę materiału kamiennego (zakup, załadunek, transport i rozładunek) na drogi gminne na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” ...
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  na „Dostawę materiału kamiennego (zakup, załadunek, transport i rozładunek) na drogi gminne na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” ...
 • Pisemny nieograniczony przetarg ofertowy

  na dzierżawę 2. lokali użytkowych w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji położonym w Rudniku nad Sanem przy ul. Mickiewicza, stanowiącym własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, przeznaczonych na prowadzenie działalności gastrono...
 • Ogłoszenie

  Udzielonie zamówienia publicznego na „Dostawę materiałów kamiennych (zakup, załadunek, transport i rozładunek) na drogę gminną ul. Czarnieckiego w Rudniku nad Sanem” ...
 • Ogłoszenie

  rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne  na „Dostawę materiałów kamiennych (zakup, załadunek, transport i rozładunek) na drogę gminną ul. Czarnieckiego w Rudniku nad Sanem” ...
 • Ogłoszenie

  Udzielenie zamówienia publicznego  na odbudowę dachu na Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Rudniku nad Sanem przy ul. Kończyckiej 3. ...
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO ...
 • Wykaz

  Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego ofertowego na prowadzenie działalności gastronomicznej i hotelarskiej ...
 • I przetarg ustny nieograniczony

  na sprzedaż działek gruntu położonych we wsi Przędzel ...
 • Ogłoszenie

  udzielenie zamówienia publicznego  na wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Kopkach ...
 • Ogłoszenie

  udzielenie zamówienia publicznego  na wykonanie nadbudowy dachu stromego na istniejącym stropodachu budynku Biblioteki w Przędzelu ...

Służby gminne