BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach nr ewid. 1954 i 1913/6 w miejscowości Rudnik nad Sanem...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 12 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania w Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.   Proponuję następujący porządek posied...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 11 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Mi...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 11 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 08:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponu...
 • Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2019 roku (II)" ...
 • Ogłoszenie

    Informuję, że w dniu 7 grudnia 2018 r. (piątek) odbędzie się nadzwyczajna trzecia sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.  ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 6 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. &nbs...
 • Informacja

    Informuję, że w dniu 6 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porząd...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 6 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Pr...
 • Obwieszczenie

  w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. 2464, 2465 w miejscowości Rudnik nad Sanem...
 • Obwieszczenie

  w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. 110/1, 816/1, 815/1, 814/4, 814/3, 296, 298 w miejscowości Kopki...
 • Obwieszczenie

  w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. 110/1,31 w miejscowości Kopki...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na: "Dostawę prasy do Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w 2019 r." ...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na: "Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2019 roku" ...
 • Decyzja w sprawie jakości wody

  Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Rudniku nad Sanem ul. Stróżańska. Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Rudniku nad Sanem ul. Chopina. Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej d...
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2019 roku (II)" ...
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2019 roku” ...
 • Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2019 roku" ...
 • Decyzja w sprawie jakości wody

  Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Rudniku nad Sanem ul. Stróżańska. Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Rudniku nad Sanem ul. Chopina. Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej d...
 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - wylotu za pomocą skrzynek rozsączających oraz usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych poprze...

Służby gminne