BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Informacja

  Informuję, że w dniu 13 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 09:00 w Biurze Rady Miejskiej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponuję następujący porządek posiedzen...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 13 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 08:00 w Biurze Rady Miejskiej odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.  ...
 • Obwieszczenie

  Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych obwieszcza, iż Skarb Państwa - Starosta Niżański złożył wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości złożonej z działek nr ewid. 32 o pow. 3,4088 ha, położonej w Przędzelu , ...
 • Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert na „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2020 roku” ...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach nr ewid. 327/2, 327/4, 327/5 w miejscowości Kopki...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej dobudowę odcinka linii oświetlenia ulicznego na terenie obejmującym działki nr ewid. 206/4 i 207/4 w miejscowości Rudnik nad Sanem - ulica Akacjaowa...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśniania - na działkach nr ewid. 1060, 1068, 1071, 1095, 1096, 1102, 1103/3, 1103/1 1104 w miejscowości Przędzel....
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach nr ewid. 239/1, 239/8, 238, 239/2, 239/3, 239/4, 239/5 w miejscowości Rudnik nad Sanem...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na: „Dostawę prasy do Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w 2020 r.” ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 12 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponuję ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 11 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Mi...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 11 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponu...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 11 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady M...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 10 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Pro...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 10 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania.   Proponuję następujący porządek posied...
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2020 roku” ...
 • Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem: Ogłoszenie o przetargach ustnych nieoraniczonych na sprzedaż używanych pojazdów samochodowych...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach nr ewid. 1060, 1068, 1071, 1095, 1096, 1102, 1103/3, 1103/1, 1104 w miejscowości Przędzel....
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującą budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 212/2, 212/4 w miejscowości Kopki ul. Wiśniowa...
 • Ogłoszenie

  Informuję, że w dniu 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) odbędzie się czternasta nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz...

Służby gminne