BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

Informacja

Email Drukuj PDF

Informacja o składaniu deklaracji oraz wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązujące stawki.

Informacja o składaniu deklaracji oraz wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy, że każdy właściciel, współwłaściciel, użytkownik, najemca nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (ilość osób zamieszkałych, sposób gromadzenia odpadów) należy złożyć kolejną deklarację terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
W przypadku niezłożenia deklaracji Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w drodze decyzji ustali wysokość należnej opłaty na podstawie liczby osób zameldowanych w danym gospodarstwie lub szacunku średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze według stawki jak za odpady zmieszane.

Stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r.

Za styczeń 2019 r. obowiązują stawki:

  • gdy odpady są zbierane w sposób selektywny:

- 6,50 zł miesięcznie od mieszkańca w stosunku do pierwszych 4 osób,

- 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca w stosunku do piątej i każdej kolejnej osoby;

  • gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny:

- 13,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i wzrostu cen wykonania tych usług
od lutego 2019 r. obowiązują nowe stawki:

  • gdy odpady są zbierane w sposób selektywny:

- 13,00 zł miesięcznie od mieszkańca w stosunku do pierwszych 4 osób,

- 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca w stosunku do piątej i każdej kolejnej osoby;

  • gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny:

- 20,00 zł miesięcznie od mieszkańca.


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH- Plik edytowalny .doc.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH- Plik PDF do wydruku i uzupełnienia.


Ostatnia aktualizacja: piątek, 08 lutego 2019 11:07  

Służby gminne