BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 20 lutego 2019 r. (środa) o godz. 08:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania w Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1.Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami;

b) przeznaczenia mienia dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem;

c) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

d) zmiany Statutu Osiedla Nr 1 w Rudniku nad Sanem;

e) zmiany Statutu Osiedla Nr 2 w Rudniku nad Sanem;

f) zmiany Statutu Osiedla Nr 3 w Rudniku nad Sanem;

g) zmiany Statutu Osiedla Nr 4 w Rudniku nad Sanem;

h) zmiany Statutu Osiedla Nr 5 w Rudniku nad Sanem;

i) zmiany Statutu Osiedla Nr 6 w Rudniku nad Sanem;

j) zmiany Statutu Sołectwa Kopki;

k) zmiany Statutu Sołectwa Chałupki;

l) zmiany Statutu Sołectwa Przędzel;

m)  zmiany Statutu Sołectwa Przędzel Kolonia;

i wypracowanie opinii Komisji.

2.Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Wychowania

Bernarda Podstawek - Przybysz

 

Służby gminne