BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 21 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) zaliczenia dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do kategorii dróg gminnych;

b) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntu położonej w Rudniku nad Sanem;

c) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości dwóch działek położonych w Przędzelu;

d) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

e) zmiany Statutu Osiedla Nr 1 w Rudniku nad Sanem;

f) zmiany Statutu Osiedla Nr 2 w Rudniku nad Sanem;

g) zmiany Statutu Osiedla Nr 3 w Rudniku nad Sanem;

h) zmiany Statutu Osiedla Nr 4 w Rudniku nad Sanem;

i) zmiany Statutu Osiedla Nr 5 w Rudniku nad Sanem;

j) zmiany Statutu Osiedla Nr 6 w Rudniku nad Sanem;

k) zmiany Statutu Sołectwa Kopki;

l) zmiany Statutu Sołectwa Chałupki;

m)  zmiany Statutu Sołectwa Przędzel;

n)zmiany Statutu Sołectwa Przędzel Kolonia;

i wypracowanie opinii Komisji.

2.Analiza planów inwestycyjnych, remontowych na 2019 r. (punkt 1 planu pracy Komisji na 2019 r.).

3.Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Edward Sekulski

 

Służby gminne