BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 22 lutego 2018 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu GminyMiasta Rudnik nad Sanem;

b) zmiany Statutu Osiedla Nr 1 w Rudniku nad Sanem;

c) zmiany Statutu Osiedla Nr 2 w Rudniku nad Sanem;

d) zmiany Statutu Osiedla Nr 3 w Rudniku nad Sanem;

e) zmiany Statutu Osiedla Nr 4 w Rudniku nad Sanem;

f) zmiany Statutu Osiedla Nr 5 w Rudniku nad Sanem;

g) zmiany Statutu Osiedla Nr 6 w Rudniku nad Sanem;

h) zmiany Statutu Sołectwa Kopki;

i) zmiany Statutu Sołectwa Chałupki;

j) zmiany Statutu Sołectwa Przędzel;

k) zmiany Statutu Sołectwa Przędzel Kolonia;

i wypracowanie opinii Komisji.

2.Podsumowanie działalności komisji za rok 2018 (punkt 1 planu pracy Komisji na 2019 r.)

3.Kontrola zadań realizowanych z funduszu sołeckiego za 2018 rok (punkt 2 planu pracy Komisji na 2019 r.).

4.Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Robert Burdzy

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 18 lutego 2019 10:51  

Służby gminne