BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w Biurze Rady Miejskiej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.;

b) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

c) zmiany Statutu Osiedla Nr 1 w Rudniku nad Sanem;

d) zmiany Statutu Osiedla Nr 2 w Rudniku nad Sanem;

e) zmiany Statutu Osiedla Nr 3 w Rudniku nad Sanem;

f) zmiany Statutu Osiedla Nr 4 w Rudniku nad Sanem;

g) zmiany Statutu Osiedla Nr 5 w Rudniku nad Sanem;

h) zmiany Statutu Osiedla Nr 6 w Rudniku nad Sanem;

i) zmiany Statutu Sołectwa Kopki;

j) zmiany Statutu Sołectwa Chałupki;

k) zmiany Statutu Sołectwa Przędzel;

l) zmiany Statutu Sołectwa Przędzel Kolonia;

     i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Pająk

 

Służby gminne