BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF

 Rudnik nad Sanem, dnia 25.02.2019 r.

 ZPF.271.1.3.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje:

 

  1. Otwarcie ofert na Przebudowę ciągu drogowego do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN - ul. Stalowa i ul. Kordeckiego w Rudniku nad Sanemodbyło się w dniu 25.02.2019 r. o godzinie 10:30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, sala nr 13 (sala posiedzeń).
  2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 744 780,57 zł.
  3. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

Gwarancja

1.

„BRUK-DAR” Dariusz Skawiński

Breń Osuchowski 91, 39 – 304 Czermin

2 432 000,00

do 04.10.2019 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

2.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

1 632 892,80

do 04.10.2019 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

3.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o.

ul. Wrzosowa 97

37 – 450 Stalowa Wola

1 696 661,19

do 04.10.2019 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

4.

Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.

Rudna Mała 47b, 36 – 060 Głogów Małopolski

1 497 363,94

do 04.10.2019 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

5.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

w Mielcu

ul. Korczaka 6a, 39 – 300 Mielec

1 793 292,56

do 04.10.2019 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

6.

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe

Spółka Akcyjna

ul. Drogowców 1, 39 – 200 Dębica

1 550 132,04

do 04.10.2019 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

7.

MATBUD Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40, 36 – 040 Boguchwała

1 675 418,35

do 04.10.2019 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

8.

WOD-BUD Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 12/1,

23 – 200 Kraśnik

1 425 335,60

do 04.10.2019 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

9.

Konsorcjum firm:

PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10E, 23 – 200 Kraśnik

i

PBI WMB Sp. z o.o.

ul. Błonie 8, 27 – 600 Sandomierz

1 488 941,14

do 04.10.2019 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

10.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

ul. Rakowska 33,

28 – 200 Staszów

1 560 048,18

do 04.10.2019 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          BURMISTRZ

                                                                                       Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                         mgr inż. Waldemar Grochowski

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 25 lutego 2019 13:15  

Służby gminne