BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 4 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 8:45 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem;

b) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia
1 września 2019 roku
;

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży na terenie gminy – informacja o zajęciach (punkt 2 planu pracy Komisji na 2019 r.)

3. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Wychowania

Bernarda Podstawek - Przybysz

 

Służby gminne