BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home
Komunikaty i ogłoszenia


Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

 

Informuję, że w dniu 23 października 2019 r. (środa) odbędzie się trzynasta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • Informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Nisku;

1) wysłuchanie opinii zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika;

 • opinię przedstawi Przewodniczący zespołu Pan Grzegorz Cynk,

2) powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania na ławnika,

3) przeprowadzenie głosowania,

4) ogłoszenie wyników i podjęcie uchwały.

4. Wysłuchanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w roku szkolnym 2018/2019.

 • informację przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko - Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek - Przybysz – przewodnicząca Komisji.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – Przewodniczący Komisji.

2)zmiany Statutu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy,
 • opinie przedstawią Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Miejskiej.

3) zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji.

6. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

7. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

 

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 23 października 2019 r. (środa) o godz. 8:30 w biurze Rady Miejskiej odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektem uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Edward Sekulski

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 22 października 2019 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Pająk

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 22 października 2019 r. (wtorek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Wysłuchanie informacji dotyczącej wykorzystania sal gimnastycznych i obiektów sportowych przy szkołach (punkt 1 planu pracy Komisji na 2019 r.).

2. Wysłuchanie informacji o stanie technicznym placów zabaw (punkt 6 planu pracy Komisji na 2019 r.).

3. Zapoznanie się członków Komisji z projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem i wypracowanie opinii Komisji.

4. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu

Stanisław Loryś

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 21 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Ocena informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w roku szkolnym 2018/2019 (punkt 7 planu pracy Komisji na 2019 r.).

2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Wychowania

Bernarda Podstawek - Przybysz

 


Strona 1 z 4

Służby gminne