BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 14.03.2017 r.

 

ZPF.271.7.1.2017

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (I)

Dot. przetargu nieograniczonego na

„Przebudowę dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (s.i.w.z.) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

 

Pytanie 1:

Proszę o jednoznaczne określenie rodzaju (typu) kostki brukowej grubości 6 i 8 cm, którą należy zastosować przy wykonywaniu nawierzchni chodników oraz zjazdów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przy wykonywaniu nawierzchni chodników oraz zjazdów należy zastosować betonową kostkę brukową, kolorową typu „Holland”, natomiast przy wykonywaniu nawierzchni w ciągu ulicy Lutosławskiego (na działkach o numerach ewidencyjnych 2643/15 i 2643/18) należy zastosować betonową kostkę brukową typu „Behaton” koloru szarego.

 

 

            Nie przedłuża się terminu składania ofert.


                                                                                                                                                                                                           BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                               Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                                  mgr inż. Waldemar Grochowski


Ostatnia aktualizacja: wtorek, 14 marca 2017 15:57  

Służby gminne