BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 31.05.2017 r.


ZPF.271.11.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na „Dobudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Głowackiego w Rudniku nad Sanem i ul. Zagórna w Kopkach”, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 6 złożona przez Zakład Usług Elektrycznych „EL-KAM” Kamil Kowalski, Jeżowe 690B, 37-430 Jeżowe.

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyniku oceny oferta uzyskała 100,00 punktów przy zastosowaniu kryterium jakim jest najniższa cena.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „CENA”

Razem liczba punktów

1.

ENWAT Marek Bagniak

Kuryłówka 535, 37-303 Kuryłówka

95,33

95,33

2.

Firma ELINSBUD Wiesław Bagniak

Brzyska Wola 130A, 37-304 Brzyska Wola

89,81

89,81

3.

Firma Budowlano Projektowa ELEKTRO-VIS Dawid Wór

ul. Wesoła 1, 37-400 Nisko

43,42

43,42

4.

Zakład Usług Elektroenergetycznych „EL-Chem” Sp. z o.o.

ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna

71,15

71,15

5.

Usługi Elektromonterskie EL-SEK Patryk Sekulski

ul. Grunwaldzka 10, 37-420 Rudnik nad Sanem

87,34

87,34

6.

Zakład Usług Elektrycznych „EL-KAM” Kamil Kowalski

Jeżowe 690B, 37-430 Jeżowe

100,00

100,00


BURMISTR


Z                                                                                                                                  BURMISTRZ

                                                                                                  Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                     mgr inż. Waldemar Grochowski

Ostatnia aktualizacja: środa, 31 maja 2017 10:47  

Służby gminne