BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF

 

                               Rudnik nad Sanem, dnia 11.09.2017 r.


ZPF.271.21.2.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje:

1.Otwarcie ofert na „Zagospodarowanie terenu kompleksu żłobkowo – przedszkolnego drogami, parkingami, chodnikami, schodami terenowymi, murkami oporowymi, kanalizacją opadową, oświetleniem i ogrodzeniem” odbyło się w dniu 11.09.2017 r.godzinie 10:30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, sala nr 13 (sala posiedzeń).

2.Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 850 000,00 zł.

3.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

Gwarancja

1.

USŁUGI TRANSPORTOWE

Dariusz Siek

37-413 Harasiuki 81a

1 158 631,10

do 11.12.2017 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

2.

F.H.U.P „DOMREX”

Jacek Rupar

37 – 114 Białobrzegi 3g

825 000,00

do 11.12.2017 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

         

                 BURMISTRZ

                                                                                            Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                               mgr inż. Waldemar Grochowski

 

 


Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 11 września 2017 12:37  

Służby gminne