BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 27.09.2017 r.


ZPF.271.19.3.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje:

1.Otwarcie ofert na „Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 5.200.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2017 roku” odbyło się w dniu 27.09.2017 r. o godzinie 10:30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, sala nr 13 (sala posiedzeń).

2.Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 427 866,30 zł.

3.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

Termin wypłaty poszczególnych transz kredytu

1.

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie

ul. T. Rejtana 53b, 35-326 Rzeszów

1 027 326,96 zł

-         oprocentowanie 2,85 %

(marża 1,19 %, WIBOR 1M 1,66 %)

-         prowizja 0,50 %,

3 dni robocze

2.

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

Makroregionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie

Al. Ł. Cieplińskiego 1, 35-959 Rzeszów

1 009 142,00 zł

-         oprocentowanie 2,80 %

(marża 1,14 %, WIBOR 1M 1,66 %)

-         prowizja 0,50 %,

1 dzień roboczy

3.

NADSAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

ul. Okulickiego 56c, 37-540 Stalowa Wola

704 000,61 zł

-         oprocentowanie 2,01 %

(marża 0,35 %, WIBOR 1M 1,66 %)

-         prowizja 0,00 %,

1 dzień roboczy

4.

BANK SPÓŁDZIELCZY W TARNOBRZEGU

ul. Sokola 12, 39-400 Tarnobrzeg

786 088,64

-         oprocentowanie 2,21 %

-         (marża 0,55 %, WIBOR 1M 1,66 %)

-         prowizja 0,00 %,

3 dni robocze

 

                                                                                                           BURMISTRZ

                                                                                       Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                          mgr inż. Waldemar Grochowski

 

Ostatnia aktualizacja: środa, 27 września 2017 11:26  

Służby gminne