BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 02.10.2017 r.

 

ZPF.271.22.3.2017


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje:

1.Otwarcie ofert na „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Konopnickiej w Rudniku nad Sanem” odbyło się w dniu 02.10.2017 r. godzinie 10:30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, sala nr 13 (sala posiedzeń).

2.Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 450 000,00 zł.

3.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

Gwarancja

1.

Eversport Sp. z o.o.

ul. Kiersnowskiego 18/45

03 – 161 Warszawa

619 935,72

do 30.05.2018 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „GRUMIX”

Budzisław 35, 26 – 234 Słupia

600 000,00

do 30.05.2018 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

3.

RAD-BUD Wiesław Radziejowski

ul. Kozienicka 88, 26 – 600 Radom

648 210,00

do 30.05.2018 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

4.

PROFI – SPORT BUDOWNICTWO Spółka z o.o.

ul. Ofiar Katynia 15, lok. 25

35 – 209 Rzeszów

688 896,33

do 30.05.2018 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

5.

Usługi Remontowo - Budowlane

Eugeniusz Drabik

37 – 430 Jeżowe 789a

698 377,71

do 30.05.2018 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

 

                                                                                                       BURMISTRZ

                                                                                       Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                        mgr inż. Waldemar Grochowski


Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 02 października 2017 10:01  

Służby gminne