BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 17 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 11:00 w budynku Caritas w Rudniku nad Sanem przy ul. Rzeszowskiej odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia Ładu i Porządku Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

b) zmiany uchwały Nr XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Wysłuchanie informacji o pracy Środowiskowego Domu Samopomocy oraz działalności Ośrodka Caritas (punkt 9 planu pracy Komisji na 2017 r.)

3. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,
Opieki Społecznej, Zdrowia Ładu i Porządku

Grzegorz Cynk

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 13 listopada 2017 09:58  

Służby gminne