BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 12.02.2018 r.

 

ZPF.271.4.2.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje:

1.Otwarcie ofert na „Rozbudowę sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem – ul. Doliny” odbyło się w dniu 12.02.2018 r. o godzinie 10:30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, sala nr 13 (sala posiedzeń).

2.Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 300 000,00 zł.

3.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

Gwarancja

1.

F.H.U. „FLISEK” s.c.

37 – 307 Brzóza Królewska 1101

323 587,26

do 15.06.2018 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

2.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica

241 856,45

do 15.06.2018 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

3.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o.

ul. Nowa 30J, 37 – 400 Nisko

317 890,76

do 15.06.2018 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy


 

                                                                                      BURMISTRZ

                                                                                                                                                                          Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                              mgr inż. Waldemar Grochowski


Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 12 lutego 2018 10:52  

Służby gminne