BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF


Rudnik nad Sanem, dnia 23.02.2018 r.

 

ZPF.271.5.1.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje:

1.Otwarcie ofert na „Budowę i przebudowę dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” odbyło się w dniu 23.02.2018 r. o godzinie 10:30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, sala nr 13 (sala posiedzeń).

2.Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 586 137,33 zł.

3.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

Gwarancja

1.

„BRUK-DAR” Dariusz Skawiński

Breń Osuchowski 91,

39 – 304 Czermin

5 987 501,33

Zadanie 1, 2 (odcinek 2) i 3

do 05.10.2018 r.

 

Zadanie 2 (odcinek 1) i 4 - 12 do 31.07.2018 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

2.

MATBUD Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40

36 – 040 Boguchwała

2 349 028,98

Zadanie 1, 2 (odcinek 2) i 3

do 05.10.2018 r.

 

Zadanie 2 (odcinek 1) i 4 - 12 do 31.07.2018 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

 

                                                                                                            BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                        Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                          mgr inż. Waldemar Grochowski


Ostatnia aktualizacja: piątek, 23 lutego 2018 12:53  

Służby gminne