BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komunikaty i ogłoszenia Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

Email Drukuj PDF

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Żłobka Miejskiego w Rudniku nad Sanem w wymiarze 1 etatu.


OGŁOSZENIE O NABORZE

 Burmistrza Gminy i Miasta

 Rudnik nad Sanem
 

 ogłasza nabór kandydatów

 na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Rudniku nad Sanem

 w wymiarze 1 etatu


w Żłobku Miejskim w Rudniku nad Sanem

 ul. Mickiewicza 8, 37-420 Rudnik nad Sanem

 

Ogłoszenie o naborze - kliknij aby pobrać

Kwestionariusz osobowy- kliknij aby pobrać

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z praw publicznych - kliknij aby pobrać

Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne - kliknij aby pobrać

Oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym - kliknij aby pobrać

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - kliknij aby pobrać

Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii - kliknij aby pobrać

Oświadczenie o daniu rękojmii należytego sprawowania opieki nad dziećmi - kliknij aby pobrać

Oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej - kliknij aby pobrać

Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego - kliknij aby pobrać

Oświadczenie o braku ukarania zakazem pełnienia funkcji kierowniczych - kliknij aby pobrać

 

Zarządzenie Nr OrA.120.1.2018 Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy Rudnik nad Sanem”


OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Rudnik nad Sanem

 

ogłasza nabór kandydatów

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

 

Dyrektora Żłobka Miejskiego w Rudniku nad Sanem                             

w wymiarze 1 etatu

 

w Żłobku Miejskim w Rudniku nad Sanem

ul. Mickiewicza 8, 37-420 Rudnik nad Sanem

Ostatnia aktualizacja: piątek, 13 kwietnia 2018 09:29  

Służby gminne