BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF

                               Rudnik nad Sanem, dnia 16.04.2018 r.

 

 ZPF.271.14.3.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje:

1. Otwarcie ofert na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 885 100,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2018 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” odbyło się w dniu 16.04.2018 r.o godzinie 10:30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, sala nr 13 (sala posiedzeń).

2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 875 767,97 zł.

3. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena

Termin wypłaty poszczególnych transz kredytu

1.

SGB-Bank Spółka Akcyjna

ul. Szarych Szeregów 23a, 60 – 462 Poznań

1 282 446,93 zł

-         oprocentowanie 2,64 %

(marża 1,00 %, WIBOR 1M 1,64 %)

-         prowizja 0,00 %,

1 dzień roboczy

2.

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie

ul. T. Rejtana 53b, 35-326 Rzeszów

1 255 052,88 zł

-         oprocentowanie 2,54 %

(marża 0,90 %, WIBOR 1M 1,64 %)

-         prowizja 0,615 %,

3 dni robocze

3.

BANK SPÓŁDZIELCZY W TARNOBRZEGU

ul. Sokola 12, 39-400 Tarnobrzeg

931 479,73 zł

-         oprocentowanie 1,93 %

(marża 0,29 %, WIBOR 1M 1,64 %)

-         prowizja 0,00 %,

1 dzień roboczy

4.

NADSAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

ul. Okulickiego 56c, 37-450 Stalowa Wola

1 174 493,53 zł

-         oprocentowanie 2,44 %

(marża 0,80 %, WIBOR 1M 1,64 %)

-         prowizja 0,00 %,

1 dzień roboczy

 

                                                                                                                   BURMISTRZ

                                                                                                 Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                   mgr inż. Waldemar Grochowski


Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 16 kwietnia 2018 10:26  

Służby gminne