BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 21 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Informacja o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudniku nad Sanem za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (punkt 6 planu pracy Komisji na 2018 r.)

2. Informacja o pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Ocena tej działalności. (punkt 5 planu pracy Komisji na 2018 r.)

3. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla gminy Rudnik nad Sanem.

4. Wypracowanie opinii o:

- wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2017 rok,

- sprawozdaniu finansowym za 2017 rok. (punkt 7 planu pracy Komisji na 2018 r.)

5. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,

Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku

Grzegorz Cynk

 

Służby gminne