BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 22 maja 2018 r. (wtorek) odbędzie się trzydziesta trzecia sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski.

3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 • sprawozdanie przedstawi Pani Władysława Binkowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

4. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla gminy Rudnik nad Sanem.

 • ocenę przedstawi Pani Władysława Binkowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji.

6. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Wnioski i oświadczenia Radnych.

9. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 15 maja 2018 11:34  

Służby gminne