BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

Email Drukuj PDF


alt


alt                     Rudnik nad Sanem, dnia 16.05.2018 r.

ZPF.271.17.1.2018

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (I)

Dot. przetargu nieograniczonego na

„Dostawę i montaż urządzeń zabawowych wraz z elementami bezpiecznej nawierzchni na place zabaw na terenie kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w Rudniku nad Sanem”

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (s.i.w.z.) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

 

Pytanie 1:

Proszę o odpowiedź jaka jest przewidziana podbudowa pod nawierzchnie bezpieczną z płytek EPDM?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną z płytek EPDM nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia. Wykonana przez Zamawiającego podbudowa ma następujące parametry: warstwa odsączająca z piasku – gr. 20 cm, warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,5 – 63 mm – grubość 16 cm, warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0 – 31,5 mm – grubość 4 cm.

 

Pytanie 2:

Proszę o odpowiedź czy dopuszczacie Państwo zastosowanie urządzeń równoważnych oraz czy w takich przypadkach należy dołączyć do oferty kart techniczne?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, zbliżonych zastosowanymi materiałami, rozmiarami oraz funkcją do wskazanych w załącznikach. Zamawiający nie wymaga załączenia kart technicznych.

 

Pytanie 3:

Proszę o odpowiedź czy należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto, ponieważ taki zapis znajduję się w załączniku nr 1 - formularzu ofertowym, a w SIWZ znajduje się zapis, że w prowadzonym postępowaniu nie jest wymagane wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

Odpowiedź:

W prowadzonym postepowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zapis w formularzu ofertowym nie ma zastosowania.

 

Pytanie 4:

Zadanie 1 – Proszę o odpowiedź czym należy kierować się przy wycenie urządzeń, Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia czy Planem zagospodarowania terenu, ponieważ są duże rozbieżności?

Odpowiedź:

Urządzenia zabawowe wchodzące w zakres dostawy należy wyceniać zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (część 3).

 

Pytanie 5:

Zadanie 1 – Proszę o odpowiedź ile wynosi powierzchnia nawierzchni bezpiecznej z płytek EPDM?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że powierzchnia nawierzchni bezpiecznej z płytek EPDM wynosi ok. 270 m2.

 

Pytanie 6:

Zadanie 2 – Proszę o odpowiedź czym należy kierować się przy wycenie urządzeń, Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia czy Planem zagospodarowania terenu, ponieważ są duże rozbieżności?

Odpowiedź:

Urządzenia zabawowe wchodzące w zakres dostawy należy wyceniać zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (część 4).

 

Pytanie 7:

Zadanie 2 – Proszę o odpowiedź ile wynosi powierzchnia nawierzchni bezpiecznej z płytek EPDM?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że powierzchnia nawierzchni bezpiecznej z płytek EPDM wynosi ok. 175 m2.

 

Pytanie 8:

Proszę o odpowiedź czy dopuszczają Państwo zastosowanie wież kwadratowych o wymiarach 1,00x1,00 m zamiast okrągłych w zadaniu 1 i zadaniu 2 przy zestawach zabawowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie wież kwadratowych.

 

 

            Nie przedłuża się terminu składania ofert.

 

 

 

                     BURMISTRZ

                                                                                                 Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                   mgr inż. Waldemar Grochowski

 

 

Ostatnia aktualizacja: środa, 16 maja 2018 12:06  

Służby gminne