BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 02.07.2018 r.

  

ZPF.271.24.1.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje:

1.Otwarcie ofert na „Budowę Otwartych Stref Aktywności w Gminie i Mieście Rudnik nad Sanem” odbyło się w dniu 02.07.2018 r. o godzinie 10:30 w budynku Urzędu Gminy i

   Miasta w Rudniku nad Sanem, sala nr 13 (sala posiedzeń).

2.Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 199 762,74 zł.

3.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

Gwarancja

1.

Usługi Remontowo - Budowlane

Eugeniusz Drabik

37 – 430 Jeżowe 789a

255 240,17

do 12.10.2018 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60

miesięcy

             

            

                                                                                                BURMISTRZ

                                                                                                                                                                           Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                 mgr inż. Waldemar Grochowski

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 02 lipca 2018 12:53  

Służby gminne