BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF


Rudnik nad Sanem, dnia 05.07.2018 r.

 ZPF.271.26.1.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje:

1.Otwarcie ofert na „Przebudowę dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (II)” odbyło się w dniu 05.07.2018 r. o godzinie 10:30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, sala nr 13 (sala posiedzeń).

2.Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 290 978,96 zł.

3.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

Gwarancja

1.

ZOMIX s.c. Grzegorz Zaleśny, Piotr Zaleśny

ul. Szklarniowa 4, 37 – 400 Nisko

318 354,81

do 05.10.2018 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

2.

Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.

Rudna Mała 47b, 36 – 060 Głogów Małopolski

446 831,69

do 05.10.2018 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

3.

MATBUD Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40, 36 – 040 Boguchwała

323 156,85

do 05.10.2018 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

4.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

ul. Rakowska 33, 28 – 200 Staszów

355 070,43

do 05.10.2018 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

5.

LITTRANS Litwiński Łukasz

ul. Nowa 30 B, 37 – 400 Nisko

420 907,05

do 05.10.2018 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

 

                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                                                                                                            Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                               mgr inż. Waldemar Grochowski


Ostatnia aktualizacja: czwartek, 05 lipca 2018 13:47  

Służby gminne