BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

 

Informuję, że w dniu 11 lipca 2018 r. (środa) o godz. 08:15 w Biurze Rady Miejskiej (pokój nr 12) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.


Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2018 - 2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Pająk

 

 

Służby gminne