BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 11 lipca 2018 r. (środa) odbędzie się nadzwyczajna trzydziesta piąta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.;

  • projekt uchwały przedstawi Skarbnik Gminy - Pani Grażyna Reichert,
  • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji,

3. Interpelacje i zapytania Radnych.

4. Wnioski i oświadczenia Radnych.

5. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

 

Służby gminne