BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem"

Rudnik nad Sanem, dnia 07.09.2019 r.

 

 

ZPF.271.31.2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na „Dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 3 złożona przez Zakład Usług Elektrycznych „EL-KAM” Kamil Kowalski, Jeżowe 690B, 37-430 Jeżowe.

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyniku oceny oferta uzyskała 100,00 punktów przy zastosowaniu kryterium jakim jest najniższa cena.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „CENA”

Razem liczba punktów

1.

MIXEL Firma Elektryczna Kowalski Tomasz

ul. Koniecpolskiego 15, 37 – 450 Stalowa Wola

77,96

77,96

2.

USŁUGI ELEKTRYCZNE Jarosław Lipiarz

ul. Sandomierska50, 37 – 400 Nisko

89,80

89,80

3.

Zakład Usług Elektrycznych „EL-KAM” Kamil Kowalski

Jeżowe 690B, 37-430 Jeżowe

100,00

100,00

 

 

BURMISTR

Z                   BURMISTRZ

                                                                                                   Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                     mgr inż. Waldemar Grochowski


Ostatnia aktualizacja: piątek, 07 września 2018 10:43  

Służby gminne