BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 29.11.2018 r.

 

ZPF.271.32.2.2018

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

W imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem zawiadamiam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2019 rokuzostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

 

                                                                                                                       

                                                   BURMISTRZ

                                                                                                                              Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                               mgr inż. Waldemar Grochowski

 

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 29 listopada 2018 14:02  

Służby gminne