BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, 2018-12-04

                                                                                         

ZPF.271.35.2018

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę prasy do Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w 2019 r.

 

I. Zamawiający:

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem,

ul. Rynek 40,

37– 420 Rudnik nad Sanem.

 

II. Przedmiot zamówienia i informacje dodatkowe:

 1. Przedmiotem zamówienia jest systematyczne dostarczanie prasy dla potrzeb Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w 2019 roku.
 2. Dostarczanie prasy dotyczy 8 tytułów ukazujących się codziennie, tygodniowo, miesięcznie lub kwartalnie.
 3. Szczegółowy zakres dostawy:

1) Wspólnota – tygodnik                                                                 - 1 egz.

2) Echo Dnia PODKARPACKIE – gazeta codzienna                      - 1 egz.

3) Dziennik Gazeta Prawna wersja Premium – gazeta codzienna - 1 egz.

4) Gazeta Samorządu i Administracji – dwutygodnik                     - 1 egz.

5) Rachunkowość Budżetowa – miesięcznik                                 - 1 egz.

6) Poradnik Rachunkowości Budż                                                 - 1 egz.

7) Serwis Administracyjno – Samorządowy                                   - 1 egz.

8) Przegląd Pożarniczy                                                                  - 1 egz.

 1. Dopuszcza się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych tytułów a także rezygnację lub dodanie nowych tytułów w okresie obowiązywania umowy.
 2. Miejscem dostawy jest Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, od poniedziałku do piątku (w dni robocze) do godz. 8:00.
 3. Poszczególne tytuły prasy codziennej będą dostarczane w dniu ich wydania, zaś pozostałe tytuły w dniu ich otrzymania przez wykonawcę od wydawcy, nie później niż na drugi dzień po ich wydaniu.
 4. Dostawa prasy i czasopism będzie odbywać się na koszt Wykonawcy.
 5. Dopuszcza się możliwość zmiany wykazanych tytułów w przypadku zawieszenia lub wycofania z rynku wydawniczego tytułów prasy codziennej lub czasopism specjalistycznych, zmiany dotychczasowego tytułu na inny tytuł lub połączenia się dwóch lub więcej tytułów w jeden nowy tytuł.

 

III. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

1. Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

2. Kryterium wyboru oferty – cena 100 %.

Nr kryterium

Wzór:

1 - Cena

Liczba punktów = ( Cmin/Cof) x 100 x waga

gdzie:

-          Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert

-          Cof – cena badanej oferty

 3. Wykonawca musi podać cenę za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia. Cena obejmować będzie wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanychwykonywaniem zamówienia.

4. Przy porównywaniu ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita bruttoVAT), z uwzględnieniem zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

 

IV. Termin składania ofert:

1. Ofertę w formie pisemnej, faxem lub e-mailem należy złożyć do dnia 12.12.2018 r. do godz. 10:00Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, pok. nr 7 (Sekretariat), fax 15 876 11 19, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2. Wykonawca ubiegający się o zamówienia zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę podpisaną przez upoważnioną osobę (wg wzoru z załącznika nr 1);

 


V .Załączniki:

1. Formularz oferty;

2. Wzór umowy

                                                                                         Z poważaniem


                                                                               Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                                                Dariusz Świta

                                                                                                                                                            Inspektor ds. Zamówień publicznych

                                                                                                                                                              funduszy i środków pomocowych

 

Załączniki do pobrania:

alt Zaproszenie do złożenia oferty,

alt Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

alt Wzór umowy,Ostatnia aktualizacja: wtorek, 04 grudnia 2018 09:13  

Służby gminne