BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

 

Informuję, że w dniu 6 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawie:

1) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020;

2) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również tryb ich pobierania;

3) zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy;

4) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu;

5) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkoledomu" na lata 2019-2023 oraz określenia zwrotu wydatków na posiłek i świadczenia rzeczowe;

6) ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania uczniów i dzieci zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,

Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku

Grzegorz Cynk

 

 

Służby gminne