BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, 2018-12-14

                                                                                                

ZPF.271.35.2017       

                       

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            W imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę prasy do Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w 2019 r. wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 1 złożona przez „GARMOND PRESS Kraków” Sp. z o.o., ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków.

            Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejsza cenowo dla Zamawiającego i jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu. W wyniku oceny, oferta otrzymała 100 pkt, przy zastosowaniu kryterium jakim jest najniższa cena.

                                                                                                                                        

                                                          BURMISTRZ

                                                                                                                                   Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                      mgr inż. Waldemar GrochowskiOstatnia aktualizacja: piątek, 14 grudnia 2018 12:52  

Służby gminne