BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 15 maja 2019 r. (środa) o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Informacja o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudniku nad Sanem. (punkt 6 planu pracy Komisji na 2019 r.)

2. Informacja o pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Ocena tej działalności. (punkt 5 planu pracy na 2019 r.)

3. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla gminy Rudnik nad Sanem.

4. Wypracowanie opinii o:

- wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2018 rok,

- sprawozdaniu finansowym za 2018 rok. (punkt 7 planu pracy Komisji na 2019 r.)

5. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,

Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku

Grzegorz Cynk

 

Służby gminne