BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 15 maja 2019 r. (środa) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania;

b) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie oraz dzieci młodsze, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Wypracowanie opinii o:

-wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2018 rok,

-sprawozdaniu finansowym za 2018 rok. (punkt 6 planu pracy Komisji na 2019 r.)

3. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Komisji Oświaty i Wychowania

Bernarda Podstawek - Przybysz

Ostatnia aktualizacja: piątek, 10 maja 2019 09:41  

Służby gminne