BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, 2019-05-14

 

ZPF.271.11.2019       

           

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            W imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego „Wycięcie 108 szt. drzew na działce 2095/2, 4295/7 i 5786/4 w Rudniku nad Sanem” wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 2 złożona przez EKODREW Dominik Dziurdź, 37 – 430 Jeżowe 69a.

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyniku oceny oferta uzyskała 100,00 punktów przy zastosowaniu kryterium jakim jest najkorzystniejsza cena.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów w kryterium „CENA”

1.

Zakład Usług Leśnych Rafał Kwiatkowski

ul. Szkolna 18, 66 – 615 Dąbie

38 750,40 zł

12,30

2.

EKODREW Dominik Dziurdź

37 – 430 Jeżowe 69a

4 767,98 zł

100,00

3.

Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski

29 000,00 zł

16,44

4.

ArborQuercus Dawid Dziuban

37 – 741 Krasiczyn192/4

74 214,00 zł

6,43

5.

USŁUGI LEŚNE Mariusz Jaworek

33 – 316 Rożnów 46

46 656,00 zł

10,22

6.

ArbForest Rafał Sokulski

ul. Długa 55, 37-400 Nisko

17 161,20 zł

27,78

7.

ALP-LIN Adam Piątkiewicz

BATO-MAŁOPOLSKA

38 – 316 Wysowa Zdrój 337

23 760,00 zł

20,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ BURMISTRZ

                                                                                                Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                     mgr inż. Waldemar Grochowski


Ostatnia aktualizacja: wtorek, 14 maja 2019 14:38  

Służby gminne