BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 7 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1.Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077R Rudnik nad Sanem ul. Kończycka (budowa chodnika)”,

b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego na zakup sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku,

c) zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2019 – 2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Wydanie opinii Komisji w sprawie pisma Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wdzięczności i Pamięci w Rudniku nad Sanem.

3. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Pająk

 

Służby gminne