BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 7 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Współdziałanie i współpraca z organem wykonawczym samorządów różnych szczebli w zakresie inwestycji, które realizowane będą na terenie naszej Gminy – spotkania z przedstawicielami Starostwa, GDDKiA (punkt 2 planu pracy Komisji na 2019 r.).

2. Przegląd, analiza i ocena stanu technicznego nawierzchni dróg gminnych i chodników po okresie zimowym – wypracowanie stanowiska. Stan dróg objętych gwarancją. Zestawienie dróg i ulic wymagających remontu lub przebudowy (punkt 4 planu pracy Komisji na 2019 r.).

3. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku nad Sanem;

b) wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokalu użytkowego i dwóch pomieszczeń w piwnicy budynku gminnego oraz umowy dzierżawy części działki gminnej na czas oznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów;

i wypracowanie opinii Komisji.

4. Wydanie opinii Komisji w sprawie sprzedaży działki nr ewid. 617 położonej w Przędzelu o powierzchni 250 m2.

5. Wydanie opinii Komisji w sprawie pisma Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wdzięczności i Pamięci w Rudniku nad Sanem.

6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Edward Sekulski

 

Służby gminne