BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (II)

Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (II)

Email Drukuj PDF

alt

Rudnik nad Sanem, dnia 17.07.2019 r.

 

 ZPF.271.16.2.2019

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (II)

 

 Dot. przetargu nieograniczonego na

„Rozbudowę sieci wodociągowej (osiedle Stróża) wraz

z przebudową i rozbudową Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Stróżańskiej w Rudniku nad Sanem”

 

w ramach realizacji Projektu pn.: „Rozwój systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa, poddziałanie 4.3.2. Zaopatrzenie w wodę, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (s.i.w.z.) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Zapytanie I:

Pytanie 1:

W związku z rozbieżnościami prosimy o podanie wymaganej średnicy i pojemności aeratora.

Odpowiedź:

Średnica Aeratora dn 1200 o objętości mieszania 3,2 m3.

Zapytanie II:

Pytanie 1:

W związku z rozbieżnościami, prosimy o podanie wymaganej ilości sprężarek.

Odpowiedź:

Wymagana ilość sprężarek to 1 szt.

 

Pytanie 2:

Czy sprężarki mają być o konstrukcji spiralnej bezolejowej?

Odpowiedź:

Sprężarka bezolejowa, tłokowa.

 

Pytanie 3:

Prosimy o jednoznaczne podanie całkowitej ilości pomp w zestawie pompowym oraz ich mocy. Prosimy o podanie wymaganego rozmiaru kolektorów zestawu.

Odpowiedź:

Zestaw hydroforowy złożony z 5 pomp w tym jedna rezerwowa, każda o mocy 4,0 kW na wspólnej ramie z pompą płuczną o mocy 5,5 kW. Kolektory zestawu hydroforowego o średnicy dn 150 wykonane z stali nierdzewnej.

 

Pytanie 4:

Czy zestaw pompowy ma być sterowany przy pomocy jednego falownika?

Odpowiedź:

Sterowanie za pomocą jednego falownika, sterownika mikroprocesowego, co pozwala na ustabilizowanie ciśnienia w rurociągu tłocznym.


Zapytanie III:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga, zgodnie z projektem budowlanym, trawienia i pasywacji rurociągów oraz pozostałych elementów ze stali nierdzewnej technologii SUW za pomocą kąpieli zanurzeniowej wraz protokołem zdawczo-odbiorczym, a aeratora i filtrów za pomocą natrysku?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby zabezpieczenie układu technologicznego SUW zostało wykonane w sposób przytoczony w pytaniu tj.: rurociągów i elementów ze stali nierdzewnej SUW za pomocą kąpieli zanurzeniowej, natomiast aeratora i filtrów za pomocą natrysku.

 

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga atestów PZH na kompletne zestawy: aeracji, filtracji i zestawu hydroforowego SUW?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymagane są atesty PZH na kompletne zestawy aeracji, filtracji i zestawu hydroforowego.

 

            BURMISTRZ

                                                                                             Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                  mgr inż. Waldemar Grochowski

 

 Nie przedłuża się terminu składania ofertOstatnia aktualizacja: środa, 17 lipca 2019 09:47  

Służby gminne