BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (II)

Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (II)

Email Drukuj PDF

 Rudnik nad Sanem, dnia 17.07.2019 r.


ZPF.271.15.2.2019


WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (II)

  Dot. przetargu nieograniczonego na

„Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przędzel

i drogi wewnętrznej w miejscowości Kopki”


Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (s.i.w.z.) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:


 Pytanie 1:

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie podbudowy z kruszywa frakcji 20–63 mm klinowanego mieszanką frakcji 0–31,5 mm. Proszę o wyjaśnienie czy barwa kruszywa ma znaczenie dla Zamawiającego? Jeżeli tak, wnoszę o jej wskazanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszywa o kolorze brunatno – rdzawym, co może świadczyć o wątpliwym pochodzeniu lub składzie. Zamawiający sugeruje zastosowanie kruszywa koloru szarego.

        

                  BURMISTRZ

                                                                                             Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                 mgr inż. Waldemar Grochowski

 

Nie przedłuża się terminu składania ofert

Ostatnia aktualizacja: środa, 17 lipca 2019 14:24  

Służby gminne