BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF


alt

Rudnik nad Sanem, dnia 24.07.2019 r.

  ZPF.271.16.3.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje:

1. Otwarcie ofert na Rozbudowę sieci wodociągowej (osiedle Stróża) wraz z przebudową i rozbudową Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Stróżańskiej w Rudniku nad Sanemodbyło się w dniu 24.07.2019 r. o godzinie 10:30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, sala nr 13 (sala posiedzeń).

2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 678 703,52 zł.

3. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

Gwarancja

1.

GEO Sp. z o.o.

ul. Złota Góra 19a

37 – 550 Radymno

2 932 346,94

do 31.10.2020 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

2.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Monterskich Budownictwa

„PRIMBUD” Sp. z o.o.

ul. Nowa 30J, 37 – 400 Nisko

1 752 750,00

do 31.10.2020 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

                                                                                                   

                                 BURMISTRZ

                                                                                                                         Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                              mgr inż. Waldemar GrochowskiOstatnia aktualizacja: środa, 24 lipca 2019 10:41  

Służby gminne