BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 25.07.2019 r.

 ZPF.271.17.2.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje:

1. Otwarcie ofert na Przebudowę dróg gminnych – ul. Doliny i Przemysłowa oraz drogi wewnętrznej – ul. Wspólna w Rudniku nad Sanemodbyło się w dniu 25.07.2019 r. o godzinie 10:30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, sala nr 13 (sala posiedzeń).

2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 665 230,07 zł.

3. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

Gwarancja

1.

WOD-BUD Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 12/1, 23 – 200 Kraśnik

935 959,45

do 31.10.2019 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

2.

Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.

Rudna Mała 47b, 36 – 060 Głogów Małopolski

919 640,19

do 31.10.2019 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

3.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

ul. Rakowska 33,

28 – 200 Staszów

936 996,45

do 31.10.2019 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

4.

COLAS Polska Sp z o.o.

ul. Nowa 49

62 – 070 Palędzie

1 074 056,91

do 31.10.2019 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

5.

Konsorcjum firm:

PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10E, 23 – 200 Kraśnik

i

PBI WMB Sp. z o.o.

ul. Błonie 8, 27 – 600 Sandomierz

889 851,08

do 31.10.2019 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

6.

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna

ul. Drogowców 1, 39 – 200 Dębica

926 669,77

do 31.10.2019 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

                                                                                                       

                                   BURMISTRZ

                                                                                                                           Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                             mgr inż. Waldemar Grochowski


Ostatnia aktualizacja: czwartek, 25 lipca 2019 10:09  

Służby gminne