BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Kopki, 2019-09-20

 

       

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            W imieniu Ochotnicza Straż Pożarna w Kopkach, ul. Zagrody 18 Kopki, 37 – 420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę ubrań specjalnych strażackich dla OSP Kopkiwybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 1 złożona przez PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawiczna, ul. Słupska 21, 60 – 458 Poznań. Zamówienie jest realizowane w ramach zadania p.n. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kopki celem zwiększenia potencjału technicznego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyniku oceny oferta uzyskała 100,00 punktów przy zastosowaniu kryterium jakim jest najniższa cena.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów w kryterium „CENA”

1.

PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawiczna

ul. Słupska 21, 60 – 458 Poznań

16 974,00 zł

100,00

2.

DEPOL S.C. Natalia Bobowska, Karol Baniewicz

ul. Adwokacka 28, 81 – 527 Gdynia

17 900,00 zł

94,83

3.

ASF Monika Bryszewska

ul. Centralna 7, 95 – 030 Starowa Góra

17 770,00 zł

95,52

 

 

 

 

 PREZES OSP KOPKI

                                                                                                     Edward Szast

 

 


Ostatnia aktualizacja: piątek, 20 września 2019 10:17  

Służby gminne