BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

alt

Rudnik nad Sanem, 2019-09-20

  

ZPF.271.23.1.2019    

                       

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            W imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego „Zakup mundurów dla jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanemwybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 1 złożona przez PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawiczna, ul. Słupska 21, 60 – 458 Poznań. Zamówienie, o którym mowa powyżej jest realizowane w ramach zadania p.n. „Zakup mundurów dla jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyniku oceny oferta uzyskała 100,00 punktów przy zastosowaniu kryterium jakim jest najniższa cena.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów w kryterium „CENA”

1.

PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadzawiczna

ul. Słupska 21, 60 – 458 Poznań

84 000,00 zł

100,00

2.

ASF Monika Bryszewska

ul. Centralna 7, 95 – 030 Starowa Góra

86 500,00 zł

97,11

3.

DEPOL S.C. Natalia Bobowska, Karol Baniewicz

ul. Adwokacka 28, 81 – 527 Gdynia

86 950,00 zł

96,61

 

 

 


BURMISTRZ

Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

mgr inż. Waldemar Grochowski

 

 


Ostatnia aktualizacja: piątek, 20 września 2019 10:35  

Służby gminne