BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

 

Informuję, że w dniu 23 października 2019 r. (środa) odbędzie się trzynasta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • Informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Waldemar Grochowski.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Nisku;

1) wysłuchanie opinii zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika;

 • opinię przedstawi Przewodniczący zespołu Pan Grzegorz Cynk,

2) powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania na ławnika,

3) przeprowadzenie głosowania,

4) ogłoszenie wyników i podjęcie uchwały.

4. Wysłuchanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w roku szkolnym 2018/2019.

 • informację przedstawi Pani Halina Sobota – Kierownik Miejsko - Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
 • opinię Komisji Oświaty i Wychowania przedstawi Pani Bernarda Podstawek - Przybysz – przewodnicząca Komisji.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Marek Fusiarz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – Przewodniczący Komisji.

2)zmiany Statutu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Lucyna Zygmunt – Sekretarz Gminy,
 • opinie przedstawią Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Miejskiej.

3) zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert – Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Pająk – przewodnicząca Komisji.

6. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

7. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

 

 

Służby gminne